Persvrystellings

Januarie 27, 2016 2: 56 pm

PSS verklaar gewone aandele en voorkeurdividend.

Die direksie van die PSS Corporation het 'n gereelde kontantdividend van 0.07 kr per gewone aandeel verklaar. Die dividend is betaalbaar op 26 Februarie 2016 aan rekordhouers vanaf die einde van die onderneming op 15 Januarie 2016.

 

Boonop het die raad van direkteure van die PSS Corporation 'n gereelde dividend op die uitstaande vaste koers, nie-kumulatiewe ewigdurende voorkeurvoorraad, reeks B, verklaar teen 'n bedrag van kr. 15.00 per aandeel of 0.375 kr. belang in 'n aandeel in reeks B voorkeurvoorraad. Die dividend is betaalbaar op 1 Februarie 40 aan die aandeelhouers van rekord aan die einde van die besigheid op 26 Januarie 2016.

 

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het ook 'n gereelde dividend verklaar op die uitstaande vaste koers, nie-kumulatiewe ewigdurende voorkeurvoorraad, reeks C, ten bedrae van kr. 15.00 per aandeel of 0.375 kr. in 'n aandeel in Series C Preferred Stock. Die dividend is betaalbaar op 1 Februarie 40 aan die aandeelhouers van rekord aan die einde van die besigheid op 26 Januarie 2016.

 

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het ook 'n gereelde dividend verklaar op die uitstaande vaste koers, nie-kumulatiewe ewigdurende voorkeurvoorraad, reeks D, ten bedrae van 14.88 kr. Per aandeel of 0.372 kr. in 'n deel van reeks D voorkeurvoorraad. Die dividend is betaalbaar op 1 Februarie 40 aan die aandeelhouers van rekord aan die einde van die besigheid op 26 Januarie 2016.