Persvrystellings

Januarie 28, 2015 2: 54 pm

PSS verklaar gewone aandele en voorkeurdividend.

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het 'n gereelde kontantdividend van 0.06 kr per gewone aandeel verklaar. Die dividend is 25 Februarie 2015 betaalbaar aan aandeelhouers van rekord 9 Januarie 2015.

 

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het ook 'n gereelde dividend verklaar op die uitstaande vaste koers, nie-kumulatiewe ewigdurende voorkeurvoorraad, reeks B, ten bedrae van kr. 15.00 per aandeel of 0.375 kr. in 'n aandeel in reeks B voorkeurvoorraad. Die dividend is betaalbaar op 1 Februarie 40 aan rekordhouers aan die einde van die besigheid op 25 Januarie 2015.