Persvrystellings

Januarie 30, 2013 1: 54 pm

PSS verklaar gewone aandele en voorkeurdividend.

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het 'n gereelde kontantdividend van 0.06 kr per gewone aandeel verklaar. Die dividend is betaalbaar op 27 Februarie 2013 aan rekordhouers aan die einde van die besigheid op 11 Januarie 2013.

 

Die raad van direkteure van die PSS Corporation het ook 'n gereelde dividend verklaar op die uitstaande vaste koers, nie-kumulatiewe ewigdurende voorkeurvoorraad, reeks B, ten bedrae van kr. 15.00 per aandeel of 0.375 kr. in 'n aandeel in reeks B voorkeurvoorraad. Die dividend is betaalbaar op 1 Februarie 40 aan rekordhouers aan die einde van die besigheid op 27 Januarie 2013.